O nas

Historia firmy sięga roku 2004, kiedy powołano do życia spółkę jawną w celu zaoferowania usług z zakresu dochodzenia należności. Jej wspólnicy przyjęli za cel zaoferowanie usług opartych o wysokie standardy obsługi klienta, indywidualne podejście do Zleceniodawcy oraz wypracowanie i wdrożenie najskuteczniejszych mechanizmów windykacyjnych. Kancelaria Prawna Pawłowski i Wspólnicy sp. j. jest podmiotem wyspecjalizowanym w świadczeniu usług windykacyjnych, w szczególności windykacji bezpośredniej na rzecz podmiotów z branży bankowej i leasingowej, systematycznie zwiększa portfel swoich klientów. Wypracowane i konsekwentnie stosowane przez Kancelarię mechanizmy operacyjne, opierają się na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem co przynosi najbardziej wymierne efekty.

Potwierdzeniem obranej strategii jest osiągany przez Kancelarię wysoki poziom skutecznej realizacji, sięgający ok. 85% wszystkich zleceń. W 70 % przypadków doprowadzamy do spłaty należności, a tylko w 30% interwencja Kancelarii skutkuje przejęciem przedmiotu umowy kredytowej / leasingowej. Skuteczna realizacja świadczonych usług możliwa jest m.in. dzięki współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami.

Kooperujemy w ramach stałych umów i porozumień z:

  • kancelariami prawnymi z Poznania i Warszawy,
  • firmami transportowymi,
  • rzeczoznawcami,
  • pośrednikami w sprzedaży pojazdów.

Kancelaria Prawna Pawłowski i Wspólnicy od początku swojej działalności współpracuje z Grupą Krotoski – Cichy, korzystając z jej wsparcia oraz zaplecza logistycznego m.in. przy sprzedaży pojazdów powindykacyjnych.