>

Standardy i jakość świadczonych usług / polityka poufności

Nieustannie podnosimy standardy naszych usług, m.in. w zakresie procedur windykacyjnych, ochrony tajemnicy bankowej i handlowej oraz ochrony danych osobowych.  Kancelaria Prawna opracowała i wdrożyła plan awaryjny, zapewniający ciągłe i niezakłócone świadczenie usług windykacyjnych. Standardem naszej pracy jest każdorazowe raportowanie podjętych działań wobec dłużników, w szczególności:

  • prowadzonych negocjacji z dłużnikiem o spłacie należności Zleceniodawcy
  • działań dyscyplinujących wobec dłużników
  • ustalenia miejsca przechowywania lub postoju przedmiotów i rzeczy, wobec których prowadzone są działania

Forma sporządzanych raportów oraz terminy ich składania zależeć będą od ustaleń pomiędzy stronami. Kanały komunikacji pomiędzy Kancelarią a Zleceniodawcami Kancelaria Prawna opiera na kanałach elektronicznej wymiany informacji (poczta elektroniczna), w szczególnych przypadkach kontakt bezpośredni, faks, poczta, firmy kurierskie. Charakteryzuje nas w tym zakresie duża elastyczność i dopasowanie do oczekiwań, procedur i standardów Zleceniodawcy.

Narzędzia informatyczne

Na potrzeby zapewnienia ciągłego i efektywnego procesu windykacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych, wykorzystywanych w procesie dochodzenia należności w imieniu Zleceniodawcy, Kancelaria wykorzystuje autorski program komputerowy, opracowany z myślą o rejestrowaniu oraz śledzeniu zdarzeń i działań podejmowanych w ramach procedur windykacyjnych. Kancelaria jest jednocześnie gotowa na implementację systemów i programów wykorzystywanych przez Zleceniodawcę w przypadku wymogu wdrożenia jego standardów i procedur w zakresie dochodzenia należności.

Ochrona danych osobowych

W poniższym linku zawarte zostały wszelkie standardy ochrony danych osobowych wdrożone przez Kancelarię oraz dane kontaktowe firm z którymi współpracujemy.