>

Oferta

Windykacja bezpośrednia

Zabezpieczenia i przejmowania ruchomości

Negocjacje z dłużnikiem

Wycena i pośrednictwo w sprzedaży

Wykonywanie czynności administracyjnych

Sprawozdawczość windykacyjna

Działania dyscyplinujące

Lokalizacja przedmiotu umowy

W OPARCIU O INDYWIDUALNE USTALENIA ZE ZLECENIODAWCĄ PODEJMUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ PROWADZENIA CZYNNOŚCI Z ZAKRESU:

  • Wywiadu gospodarczego – rozumianego jako zbieranie wszelkich dostępnych informacji dotyczących dłużników lub innych klientów Zleceniodawcy, a zwłaszcza informacji o ich stanie majątkowym, posiadanych zobowiązaniach i wierzytelnościach oraz oszacowanie ich zdolności do spłat zobowiązań.
  • Monitoringu bieżących należności.
  • Reprezentowania Zleceniodawcy przed sądami powszechnymi (na etapie sądowego dochodzenia należności).
  • Reprezentowania Zleceniodawcy przed organami ścigania – włącznie z działaniami o charakterze pomocniczym w zakresie zbierania materiałów dowodowych, a także udzielania pomocy w sprawach powindykacyjnych (na etapie postępowania sądowego i komorniczego).